Nákupní košík
Celkem: 0 Kč
Naše telefonní číslo: +420 722 100 432

Zásady zpracování osobních údajů (Informace pro zákazníka)

    Úvod

 1. Společnost HES Pharma s.r.o. se sídlem Dělnická 1222/53, Brno 624 00, IČO: 07122322 (dále jen Správce) chrání všechny zpracovávané Osobní údaje (dále jen OÚ) a nakládá s nimi v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení) a v souladu s dalšími platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 2. Za osobní údaje jsou dle Nařízení považovány veškeré informace o fyzické osobě, kterou tak lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno a adresu nebo identifikátor na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3. Zásady zpracování OÚ popisují účely zpracování, informují o jednotlivých kategoriích, o době jejich uchovávání a o Vašich právech ve vztahu k ochraně OÚ.
 4. Správce je provozovatelem Internetových stránek www.lekarnakomin.czwww.lekarnabystrc.cz, prostřednictvím nichž si mohou lidé s eReceptem zarezervovat jimi zvolený přípravek, který je uveden na jejich eReceptu.
 5. Poskytovatelem rezervačního systému je společnost Lekis s.r.o., se sídlem Těšínská 1349/296, Ostrava 716 00, IČO: 253 56 089 (dále jen Poskytovatel).
 6. Správce je provozovatelem také lékáren Lékárna KomínLékárna Bystrc, prostřednictvím kterých si lidé mohou dle své volby na základě zadaných OÚ Lék po úspěšné eRezervaci vyzvednout (dále jen Zprostředkovatel).
 7. Správce bude níže určené OÚ poskytnuté prostřednictvím formuláře na Internetové stránce zpracovávat jen za níže určenými účely zpracování a to jen na základě Souhlasu Zákazníka, který udělí Správci před dokončením eRezervace.
 1. Účely zpracování OÚ

Vaše OÚ mohou být Správcem zpracovávány pro tyto účely:

 1. Zajištění eRezervace u příslušné Lékárny, kterou Zákazník zvolí na Internetové stránce
 2. Plnění právních povinností
 3. Ochranu svých oprávněných zájmů ve smyslu dokazování souladu zpracování OÚ s účinnými právními předpisy během kontrol orgánů veřejné moci
 1. Zpracovávané OÚ

Správce je oprávněn zpracovávat následující OÚ:

- jméno a příjmení, adresa Vašeho bydliště, telefonní spojení, e-mail, kód elektronického receptu

(dále jen Osobní údaje).

 1. Zpracování OÚ na základě souhlasu

Pokud udělíte Správci Souhlas, berete na vědomí, že jde o dobrovolné poskytnutí OÚ v souvislosti s objednávkou léků na předpis za účelem vyřízení Vaší rezervace a že Souhlas lze kdykoliv písemně odvolat na adrese [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|107|101|101|92|108|105|93|98|103|108|105|104|41|93|117] nebo [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|107|101|101|92|108|105|93|89|113|114|116|108|94|40|94|118]. Souhlas se zpracováním OÚ je udělen do jeho odvolání, nejdéle však na 5 let.

Přístup k Osobním údajům mají pouze oprávněné osoby vázané smluvně mlčenlivostí a OÚ nejsou poskytovány žádné třetí straně.

Pouze v zákonem stanovených případech je Správce povinen některé OÚ předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 1. Práva subjektů údajů

Zákazník má v souvislosti se zpracováním jeho OÚ práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit:

 1. právo na informace, zda a jaké Osobní údaje jsou zpracovávány a právo získat k těmto informacím přístup,
 2. právo na opravu svých Osobních údajů,
 3. právo na výmaz svých Osobních údajů,
 4. právo na omezení zpracování Osobních údajů,
 5. právo na přenositelnost Osobních údajů,
 6. právo písemně vzít souhlas kdykoliv zpět,
 7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu Osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 17000 Praha www.uoou.cz).
NahoruNahoru
close
Loading...